070 319 25 46 info@ayurveda-agn.com

Ayurvedisch Consult

ayurvedisch-consult-polsdiagnose-mehtaAyurvedisch Consult

Een Ayurvedisch consult bestaat uit een Ayurvedische (pols)diagnose, een constitutie bepaling, een gesprek met cliënt en (mits noodzakelijk) het opstellen van een behandelplan. De universitair opgeleide Ayurvedische arts1, Geneesheer (Vaidya) of een Ayurvedic Practitioner® (HBO-Niveau) ontwikkelt tijdens het eerste Ayurvedisch consult een plan van aanpak dat is gebaseerd op iemands geboorte- en huidige constitutie. Voor de cliënt is de geboorte-constitutie erg belangrijk om te weten en deze wordt met zekerheid bepaald tijdens het eerste consult. Verder is het van even groot belang om te weten welke dosha’s er in u huidige situatie uit balans zijn en wat de weg is om deze weer in balans te brengen, dit is waar het in de Ayurveda grotendeels om draait. Sommige mensen zijn niet begaan met de achterliggende filosofie en is alleen het advies van de Ayurvedische arts al genoeg, zolang ze er maar beter van worden, terwijl andere er juist het fijne van willen weten. Ayurveda heeft voor iedereen iets te betekenen.

De geboorte constitutie

(ook wel natuurlijke of biologische constitutie genoemd)

De geboorte-constitutie is als een blauwdruk van de grofstoffelijke elementen (ether, lucht, vuur, water en aarde) zoals deze zich verhouden op het moment van conceptie. Het is deze blauwdruk (geboorte-constitutie) in samenhang met ons karma en de leefomgeving die grotendeels de verdere ontwikkeling van lichaam en geest zullen bepalen. Deze geboorte-constitutie vormt de fundering voor de rest van ons verdere leven en blijft onveranderd tot we onze laatste adem hebben uitgeblazen. Indien men geluk en gezondheid wenst, dient men te leven en eten volgens de richtlijnen die passen bij onze geboorte-constitutie. Daarom is het van uitermate belang te weten wat de eigen geboorte-constitutie is en hier naar te handelen (karma). Via o.a. het onderzoek van de pols is de Ayurvedische arts u hier in staat hierover te informeren en adviseren. Een bekwaam arts heeft hier meestal niet veel tijd voor nodig. Wel kan het de nodige tijd kosten dit te vertalen naar iemand die niet bekend is met de Ayurvedische basisprincipes.

De kosten van een Ayurvedisch consult bij AGN

De kosten van een Ayurvedisch consult en/of constitutie bepaling bedragen 50 euro en dient direct na consult voldaan te worden. Nadien kunt u eventueel bij uw zorgverzekeraar een declaratie indienen. U kunt bij ons pinnen of contant voldoen.

Ziektekostenverzekeraars

AGN is alleen aangesloten bij de beroepsvereniging van Ayurvedisten ‘de ANVAG’, hierdoor consultaties door sommige Ziektekostenverzekeraars niet meer worden vergoed.

Mocht u een kwitantie nodig hebben voor uw ziektekostenverzekeraar vraag hier dan even om. Het consult wordt door meer dan 70 ziektekostenverzekeraars vergoed. Wij zijn aangesloten en geregistreerd bij verschillende beroepsverenigingen V.B.A.GVNTANVAGRBNG en Stichting Ring dit is voor uw ziektekosten-verzekeraar van belang om te weten. Het kan ook zijn dat de Ayurvedische arts of Practitioner® Ayurvedische supplementen of preparaten voorschrijft ter directe ondersteuning van zijn behandeling, de kosten hiervoor staan voor de verzekeraar los van het consult en worden meestal niet vergoed. Dit komt omdat de Ayurvedische supplementen en preparaten geen apotheker geregistreerde geneesmiddelen zijn. U kunt buiten een Ayurvedisch consult natuurlijk ook bij ons terecht voor een opzichzelf staande Ayurvedische Massage, Swedana behandeling (kruiden stoombehandeling), Shirodhara therapie of complete Panchakarma kuur.

1Een Ayurvedische artsen-diploma (Graduate of Ayurvedic Medicine and Surgery afgekort GAMS of vandaag de dag het Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery afgekort BAMS) wordt in Nederland nog niet door de overheid als zodanig erkend. De afgestudeerde mag hier dan ook niet de welverdiende Dr. titel voeren of zich in laten schrijven als arts in het BIG-register. Hij mag zich wel uitgeven voor Natuurgeneeskundig therapeut. Onbegrijpelijk maar helaas.