070 319 25 46 info@ayurveda-agn.com

Ayurvedische Behandeling

Ayurvedische behandeling – de totale aanpak

In het Ayurvedisch Gezondheidscentrum Nederland (AGN) zijn alle klassieke Ayurvedische behandelingen mogelijk, deze worden uitgevoerd door dhr. Mehta (GAMS) of onder zijn leiding door Ayurvedic Practitioners® of Ayurveda therapeuten. Bij Ayurveda wordt gebruik gemaakt van verschillende behandelingstechnieken. De meest voorkomende behandelingen worden hieronder weergegeven. Alle behandelingen dienen hetzelfde doel, namelijk het herstellen van de fysieke, mentale en spirituele balans. Deze balans kan met het verstrekken van de tijd door allerlei factoren verstoord raken. Enkele factoren die een rol spelen zijn: iemands constitutie, (slechte) eet en leefgewoontes, leefomgeving (milieu), klimaat, seizoenen, leeftijd etc.. Ayurveda leert ons hoe we de gezondheid kunnen behouden (zelfs tot op hoge leeftijd) of leren herstellen door verkeerde (leefstijl) gewoontes te veranderen of goede gewoontes juist in stand te houden. Bij elke Ayurvedische therapie speelt juiste voeding een belangrijke rol. Een oud Ayurvedisch gezegde illustreert dit:

Als je gezond eet heb je geen medicijnen nodig, als je niet gezond eet ook niet!

Medicijnen gebruiken met verkeerde eet- en leefstijl, zonder  verantwoording te nemen is als water naar de zee dragen, in feite moet eten werken als een medicijn. Waneer de spijsvertering niet goed functioneert dient de voeding aangepast te worden, een goede spijsvertering staat namelijk aan de basis van een goede gezondheid. Kortom het is van groot belang dat bij elke vorm van therapie aandacht aan het voedselpatroon wordt gegeven.

Eten of vasten volgens Ayurveda

Het belang van vasten, of het jezelf vrijwillig en bewust onthouden van eten of specifieke voeding wordt in Ayurveda ook als een belangrijke vorm van therapie gezien. Volgens Ayurveda zijn er verschillende vormen van vasten; dit kan variëren van volledige voedselonthouding tot onthouding van één of meerdere soorten voeding of het nuttigen van één enkele maaltijd tot meerdere malen per dag een lichte maaltijd. Op een gezonde manier vasten draagt bij aan een goede gezondheid en het behouden of ontwikkelen van een sterke spijsvertering. Op gepaste wijze rust geven aan het spijsverteringssysteem is ook een belangrijke Ayurvedische therapie, ons spijsverteringssysteem wordt erdoor gerevitaliseerd. In de Ayurveda wordt de spijsvertering ook wel vergeleken met een kampvuur.

Op een smeulend kampvuur dient men geen grote blokken hout te gooien. Om het vuur aan te wakkeren dient men eerder gebruik te maken van licht materiaal als takjes en stro.

Men moet wel weten wat men doet en niet zomaar lukraak vasten want dan kan dit ook de spijsvertering schaden. Raadpleeg daarom ook eerst een Ayurvedische arts voordat men deze stap onderneemt. Een goed functionerende spijsvertering heeft een gezonde celstofwisseling op weefselniveau tot gevolg. Wanneer men op correcte wijze vast zullen ziekmakende opgeslagen afvalstoffen als ook spijsverteringsslakken worden afgebroken, verbrand of uitgescheiden. Een vastenkuur dient te worden afgestemd aan de constitutie, leeftijd en kracht van een persoon als ook en het seizoen waarin we leven en varieert meestal in duur van 1 tot 7 dagen. Minder drastische vormen van vasten kunnen soms een langere tijd worden voorgeschreven en is soms ook noodzakelijk om uiteindelijk beter te worden. Het voedsel dient dan wel uitgebalanceerd te zijn. Om complicaties te voorkomen is begeleiding van een deskundige wel van groot belang.