070 319 25 46 info@ayurveda-agn.com

Ayurveda vandaag de dag

Ayurveda vandaag de dag | In het westen is men zo’n 20 jaar geleden begonnen met onderzoek naar de farmacologische werking van Indiase kruiden. Dit resulteerde in de registratie van bepaalde Ayurvedische medicijnen.

Ayurvedische medicijnen worden vandaag de dag vanuit commerciële laboratoria in India over de gehele wereld gedistribueerd en wereldwijd zien we de belangstelling voor Ayurveda steeds meer toenemen. Dit komt voor een groot deel door de toenemende behoefte aan een Holistische Geneeskunde (aandacht voor de complete mens; lichaam, geest en ziel) als ook de toenemende beschikbaarheid van oorspronkelijke informatie uit alle delen van de wereld, ieder met hun eigen culturele signatuur. 

In India is Ayurveda de reeds duizenden jaren oude Holistische Genees– en Zienswijze met het verstrijken van de tijd altijd toegepast gebleven. Alleen onder pressie van het Engelse kolonialisme heeft Ayurveda terrein prijs moeten gegeven aan de Allopathie. In de laatste decennia zien we echter dat de Ayurveda weer op grotere schaal wordt toegepast. Met steun van de regering en de industrie wordt er in India veel onderzoek gedaan naar de farmacologische werking van kruiden als mede de Ayurvedische behandelmethoden.

Ayurveda in het onderwijs

Vandaag de dag wordt deze integrale geneeskunde op een groot aantal Universiteiten in India onderwezen en in duizenden klinieken en ziekenhuizen gepraktiseerd. Meer dan 500.000 Vaidya’s (Ayurvedische Artsen) passen de Ayurveda wereldwijd toe.

Ayurveda beschrijft en behandelt zowel het geestelijke als het lichamelijke welzijn van de mens doordat de basis principes vanuit de Ayurveda op beide van toepassing zijn. Het geeft een diep inzicht in de samenhang en de structurele wetmatigheden van de natuur. Dit vinden we terug in de seizoenenleer, de interacties tussen lichaam en geest, farmacologische werking van planten en mineralen, enz.

Ayurveda is een ‘basisgeneeswijze’ want naast haar eigen benaderingswijze is zij ook toepasbaar in veel andere behandelingsvormen en therapieën. Dit is niet zo verwonderlijk wanneer we weten dat veel stromingen in de huidige gezondheidszorg hun oorsprong vinden in de Ayurveda.

Ayurveda als transformatiemedium

Met haar wortels in de Veda’s (de oudste spirituele geschriften die de mensheid kent) biedt zij als langdurig beproefde wetenschap de menselijke samenleving een verklaringsmodel voor de wetenschap en een toepassingsmodel voor het dagelijkse leven en ons welbevinden. Tal van hedendaagse wetenschappelijke ontdekkingen stonden al beschreven in de Veda’s. Geleidelijk aan breekt er eindelijk een wereldwijd besef door met betrekking tot een universeel weten en handelen ten behoeve van de mensheid. Deze tijd wordt gekenmerkt door een toevloed van informatie en niet in de laatste plaats in de gezondheidszorg.

Het herkennen van Ayurveda als onderliggend medium in deze veelheid van vragen/informatie/kennis is ongeëvenaard en nog steeds groeiende. Juist de eenvoud, vanzelfsprekendheid en dagelijkse routines, alsook de toepasbaarheid van haar therapeutisch- en/of medisch handelen maken dat Ayurveda omarmd kan worden door elke cultuur. We kunnen dan ook met een gerust hart de stelling presenteren dat ‘Ayurveda onze volle aandacht verdient’! Alsook dat wij mensen niet minder dan Ayurveda verdienen!

who-logo-png-transparent

De World Health Organization over Ayurveda

De Ayurvedische Geneeskunde wordt door de Wereld Gezondheids Organisatie (World Health Organisation, WHO) sinds enkele jaren officieel erkend als een wetenschappelijke geneeskunde (zie: WHO Traditional Medicine Stragegy 2002-2005. Ayurveda neemt dan ook nog steeds een belangrijke plaats in de wereldgezondheidszorg. In de laatste jaren heeft de ‘World Health Organization’ tevens kennis genomen van het Ayurvedische standpunt, dat niet alleen de afwezigheid van ziekte, maar ook het metaal en spiritueel welbevinden van de mens van essentieel belang is. Zij hebben dit onderschreven door het Ayurvedische standpunt op te nemen in hun statuten. Ook deze erkenning van het WHO onderstreept daarmee het belang van de Ayurveda wereldwijd.

Ayurveda is vooral de laatste jaren in het Westen erg in opkomst en tal van Ayurvedische klinieken en opleidingen (Europa en de Verenigde Staten), een groot aanbod aan literatuur en het beschikbaar worden van Ayurvedische preparaten heeft de Ayurveda hier erg toegankelijk gemaakt. Er is in 2009 door de WHO in samengang met de Ayurvedische Universiteiten en doktoren van India een Benchmark voor Ayurvedische Practitioners opgesteld, dit om de kwaliteit te bewaken en wildgroei tegen te gaan. De betreffende educatieve eind-kwalificaties van de Ayurvedic Practitioners als ook Ayurvedic Therapists zijn dan ook vastgelegd. Klik hier voor de PDF.