070 319 25 46 info@ayurveda-agn.com

Cyclus van de seizoenen en Ayurveda

Het leven bestaat uit eindeloze cycli van opeenvolgende gebeurtenissen die allemaal in relatie staan tot elkaar. Als we het heelal bestuderen, dan nemen we waar, dat de cirkel de meest voorkomende en terugkerende vorm is. Deze doordringende vorm weerspiegelt de cyclische aard van alle dingen. Ons melkweg, net als alle anderen, beweegt zich rond een gemeenschappelijk middelpunt. Ons zonnestelsel draait rond het centrum van ons melkwegstelsel. Onze planeet draait rond de zon, onze maan draait in een baan rond de aarde en allen draaien ook rond hun as. We kunnen van dit fenomeen zelfs getuige zijn op micro-kosmische niveau, waar elektronen zich rond de kern van atomen bewegen. Verder kunnen we vele andere (abstracte) cycli waarnemen zoals bijv. de dag- en nacht cyclus, eb en vloed, de voedselkringloop, een menstruatie cyclus, etc, etc.

De mens als compleet organisme die ook door een kringloop van geboorte, ouderdom, ziekte en dood heengaat, kan worden beschouwd als een systeem ingebed in een groter systeem. Binnen en buiten deze systemen is er een constante uitwisseling van energie die beweegt in cycli. Ayurveda geeft ons een model voor het begrijpen van de rechtstreekse invloed die de grotere cycli hebben op ons als mensen. Door gebruik te maken van deze kennis, kunnen we ons tot op zekere hoogte leren afstemmen op de externe kosmische en natuurprocessen, en krijgen we de kans om de invloed van onevenwichtigheden binnen onze microkosmos (lichaam en geest) via onze eet- en levensstijl te corrigeren.

De rotatie van de aarde

De rotatie van de aarde is de eerste belangrijke cyclus die beschouwd dient te worden. Tijdens deze omgang ondergaan we ongemerkt de invloeden van elektromagnetische velden veroorzaakt door de verschillende planeten en melkwegstelsels. We ervaren echter directe veranderingen, als gevolg van (de hoeveelheid) blootstelling aan verschillende vormen van licht en andere subatomaire deeltjes. Het ronddraaien van de aarde zorgt voor constante veranderingen in onze waarneming en beleving.

Volgens de Vedische leer bestaan er 3 primaire vormen van energie (Shakti).

  1. De grofstoffelijke energie (Prakriti) – deze manifesteerd zich in de elementen ether, lucht, vuur, water en aarde (Pancha-Mahabhuta’s). Deze opbouwende, onderhoudende en afbrekende energie heeft constante invloed op alles wat we kunnen zien, aanraken en beleven. Het materialiseert energie in structuren, in een oneindige veelzijdigheid van manifestaties die allen aan transformatie en vergankelijkheid onderhevig zijn.
  2. De fijnstoffelijke energie (Prakriti) – deze bestaat volgens de Vedische leer uit geest (manas), intelligentie (Buddhi) en ego (Ahamkar).
  3. De hoogste manifestatie van energie (Para-Prakriti: Brahma, Param-atma en Bhagavan) wordt gezien als de spirituele levensenergie, de levensbron. Deze energie manifesteerd zich in oneindig veel individuele zielen die in het stoffelijke uitspansel belichaamd worden.

De fijn- en grofstoffelijke energieën hebben sterke invloed op elkaar en dragen bepaalde kwaliteiten (Guna’s) met zich mee. Deze guna’s (geaardheden) worden ook wel de drie leibanden der stoffelijke natuur genoemd. De drie leibanden van de stoffelijke natuur worden in de oude Sanskrit teksten benoemd als: tamas (afbraak, vernietiging, onwetendheid, duisternis, inertia, traagheid, dulheid, etc., etc.), rajas (schepping, voortplanting, passie, drang, motivatie, etc., etc.) en sattva (instandhouding, verzorging, beheersing, kennis, inzicht, etc.,) en zijn op een complexe manier vervlochten met elkaar. Natuurverschijnselen, tijd en wetten zorgen ervoor dat de verhouding van verschillende universele kwaliteiten (guna’s) in relatie tot opbouwende (atomische) structuren kunnen verschillen, hierdoor ontstaat variatie in (gedachte) patronen en (fysieke) vorm.

In de Ayurveda teksten wordt aanvullend gesproken over de bio-energetische kwaliteiten van de atmosfeer, deze worden dosha’s genoemd. De dosha’s worden Vata-dosha, Pitta-dosha en Kapha-dosha genoemd en worden voortgebracht door de 5 elementen aarde, water, vuur, lucht en ether. Vata-dosha bestaat uit de grofstoffelijke elementen ether en lucht. Pitta-dosha uit het element vuur onder de invloed van het element water. Kapha-dosha omvat de elementen aarde en water. Vata zorgt voor verplaatsing en beweging, Pitta voor transformatie en Kapha voor stabiliteit en vaste structuur. De rotatie van de aarde, de invloed van andere planeten, de oerkrachten en variabele samenstelling van guna’s en dosha’s, onze afstemming op deze bio-energetische krachten binnen de atmosfeer en de tijd waarin dit plaats vindt hebben allen een directe invloed op ons functioneren.

De dosha tijdscyclus

Zoals we verschillende cycli kennen, kent elke cyclus zijn eigen natuurlijke ritme. Ook dagen hebben een ritme. Op de verschillende perioden van de 24 uur durende dag hebben de verschillende dosha’s verhoogde invloed op ons functioneren. Elke periode van vier uur wordt gedomineerd door één dosha, en dus beïnvloed door de kwaliteiten van die dosha. Met andere woorden, er is een vata-, pitta- en kapha-tijd van de dag en een vata-, pitta- en kapha-tijd van de nacht. Als je dit begrijpt, kun je activiteiten, voedselkeuzes enz. kiezen die de dominante energie in en om je heen op dat moment ondersteunen. Hoewel de tijden van deze fasen enigszins veranderen met het wisselen van de seizoenen en ook afhankelijk is van de locatie waar u verblijft, volgt hier een algemeen overzicht van de invloed van dosha’s op de verschillende momenten van de dag:

 03:00 – 06:00 uur  Vata
 06:00 – 10:00 uur  Kapha
 10:00 – 03:00 uur  Pitta
 03:00 – 18:00 uur  Vata
 18:00 – 10:00 uur  Kapha
 22:00 – 00:00 uur  Pitta
 12:00 – 03:00 uur  Kapha

Als je naar balans zoekt/streeft, behoor je rekening te houden met dit ritme en kennis te nemen van de verschillende cycli, zodat je betere afwegingen en beslissingen kunt maken over hoe je de dag kunt indelen met bijbehorende activiteiten. Onze voorvaderen deden dit vaak al. In India was/is het gebruikelijk, om de grootste maaltijd van de dag ‘s-middags te nuttigen. Wanneer de zon het hoogst staat tijdens de middag is het spijsverteringsvuur (Jathara agni) het sterkst.

Ayurveda & Seizoenen

Zoals de dag een ritme kent, zo geld dit ook voor het jaar. Een jaar wordt onderverdeeld in seizoenen. De verschillende seizoenen hebben ook veranderende invloed op onze spijsvertering. In de zomer wordt het spijsverteringsvuur vergroot en het metabolisme versneld, het lichaam heeft het behoefte aan extra vocht en verkoeling om processen af te remmen. In de winter heeft men meer behoeft aan warmte en zware voeding, dit om het lichaam de hele dag van energie te voorzien en warm te houden als ook reserves op te bouwen. De eerste weken van het voorjaar en de herfst kunnen goed gebruikt worden om te detoxen/ontslakken. Natuurlijk speelt bij het maken van voedselkeuzes ook de basis-constitutie een belangrijke rol.

Bijv.: Het kan nodig zijn dat iemand met een kapha of vata-constitutie tijdens de winter een verwarmend dieet moet volgen. Bij de vata-persoon met als doel om warm te blijven, bij de kapha-persoon om niet te veel aan te komen.

waar een pita best gediend om een ​​evenwichtig dieet te houden tijdens de winter met slechts af en verwarming voedsel te eten. Tijdens de zomer de pita persoon kan een meestal koeling dieet waar de kapha in staat zijn om meer te verwarmen voedsel te eten nodig hebben.

In aanvulling op de overwegingen van het huidige seizoen moeten we het effect van de seizoenen te beschouwen als ze veranderen en wat ze achterlaten. Tijdens de winter bijvoorbeeld, is er vaak opbouw van Kapha. Pita kan opbouw tijdens de winter als gevolg van de verhoogde opslag van interne warmte als reactie op de externe kou. Gezien dit potentieel opbouw, de behoefte aan grote schoonmaak krijgt een nieuwe betekenis want dit is een geweldige tijd voor panchakarma of andere reiniging protocollen uit te voeren. Seizoenen zijn verschillend in verschillende plaatsen, maar algemeen de volgende Dosha worden betrokken bij de volgende seizoenen:

 Zomer  Pitta
 Herfst  Vata
 Beginnende winter  Vata
 Late winter  Kapha / Vata
 Voorjaar   Kapha

Naast deze twee belangrijke cycli, zal Ayurveda ook rekening houden subtielere invloeden zoals de maan en andere hemellichamen. De getijden worden beheerd door de maan en ons lichaam bestaat grotendeels uit water. Het spreekt dan vanzelf dat ons lichaam zal worden uitgevoerd door de maan ook. Het is een verifieerbaar feit dat meer kinderen arbeid beginnen op volle manen dan alle andere dagen. Ayurveda leert ons ook dat andere hemellichamen hebben een directe invloed op ons wezen ook. Onze omgeving omvat niet alleen het weer. Waar we wonen, de mensen die we zijn rond, de netheid van ons huis en de wind die bracht in de lucht die we ademen zullen allemaal een rol spelen bij het beïnvloeden van onze grondwet op elk moment. Deze feiten allemaal dienen als prachtige herinnering van de noodzaak van holistisch denken bij het naderen van de gezondheid van een Ayurvedische perspectief.

Ayurveda Nederland

Cliënten ervaringen met Ayurveda

 

AYURVEDA KAN HULP BIEDEN BIJ: ALLERGIEËN > BRONCHITIS > ASTMA > SPIJSVERTERINGS PROBLEMEN > REUMATISCHE & NEUROLOGISCHE AANDOENINGEN > PMS & MENOPAUZE EN HORMONALE DISBALANS > (CHRONISCHE) DARMKLACHTEN > DIABETES MELLITUS > HUIDAANDOENINGEN > BURN-OUT & DEPRESSIE > AFVALLEN & GEWICHTSBEHEERSING EN TAL VAN ANDERE FYSIEKE EN PSYCHISCHE KLACHTEN...
 
Wat zeggen anderen over Ayurveda, Dhr. Mehta (Graduate of Ayurvedic Medicine and Surgery).
Het Ayurvedisch Gezondheidscentrum Nederland al meer dan 30 jaar een begrip in (Ayurvedisch) Nederland. Klik hier voor onze videopagina met ervaringen en referenties van enkele van onze (voormalige) patiënten/cliënten.

Ayurveda kuren in India

PDI-logoAyurvedisch kuren in onze kliniek is niet alleen in Nederland mogelijk. Een goed georganiseerde reis naar onze kliniek in India, waar u zonder zorgen een detox-programma of Panchakarma therapie kunt ondergaan. Verder organiseren wij een 200 uurs YTT (Yoga Teacher Trainer) programma (gecertificeerd) en andere workshops over Yoga & Ayurveda.