070 319 25 46 info@ayurveda-agn.com

Geschiedenis van Ayurveda

De geschiedenis van Ayurveda | Ayurveda is een begrip en term uit het Sanskriet en betekent vrij vertaald: ‘Kennis van het leven’. Het woord Ayurveda bestaat feitelijk uit twee woorden, ‘Ayus’ dat leven betekent, verandert grammaticaal in ‘Ayur’ wanneer dit verbonden wordt met een ander woord. Het tweede woord ‘Veda’ betekent weten, kennis of inzicht. Kennis en inzicht over het zelf en de omgeving waar men deel van uit maakt, maar ook kennis over de schepping, de natuur en natuurlijk de relatie onderling. ‘Weet wie je bent, wat je eet en draag zorg voor’, dat is eigelijk de boodschap en richtlijn die Ayurveda met de mensheid deelt. Ayurveda is Holistische natuurgeneeskunde uit India die sinds het ontstaan van een menselijk beschaving wordt toegepast. Deze beschaving wordt gekend als de Vedische beschaving en het opgetekende gedachtegoed (Veda’s, Upanishads, Samhitas, Purana’s, enz.) dateert dan ook van ver voor de Christelijke jaartelling. Ayurveda wordt dan ook gezien als een systeem van heilzame kennis welke de oudste vorm van geneeskunst vertegenwoordigt. De eerste aantoonbare opgetekende informatie (Rig-Veda en Atharva-veda) dateert van naar schatting tussen 2000-3000 jaar voor Christus. Ayurveda leert ons eigenlijk hoe we lang, gelukkig en gemotiveerd kunnen leven. Waarom? Ayurveda gaat ervan uit dat alleen in gezondheid de mens in staat is zijn doelen (dharma; plichtvervulling, artha, kama, en moksha) in het leven te bereiken en zo vooruitgang te boeken voor zichzelf, maar ook voor anderen en voor de wereld.

Ayurveda en de Natuur

In het oude India bestond er voor de Ayurvedische zieners (Rishis) geen werkelijke scheiding tussen het materiële, mentale en spirituele niveau. Lichaam en geest zijn met elkaar verbonden en genezing in Ayurveda gaat dan ook van dit grondbeginsel uit. We zien dus dat de Ayurveda is een Holistische leer omvat en als een wetenschap voor een lang en gezond leven beziet ze dan ook alle aspecten van het leven. Wat is van goede of slechte invloed op ons leven en wat is de aard en omvang van deze invloeden. Door de inwendige en uitwendige omgevingsfactoren te bestuderen, kunnen we de verbinding van lichaam, ziel en geest beïnvloeden. Een positieve invloed is zichtbaar in een lang leven, kwaliteit van leven, gezondheid en geluk. Vandaar dat Ayurveda veel belang hecht aan het dagelijkse leven, leefregels en gezonde voeding die goed en passend is voor het individu. Een positieve kijk op het leven, innerlijk evenwicht en geestelijke balans zijn voor Ayurveda niet los van haar geneeskunde te koppelen. 

Ayurveda en de vijf Elementen

Ayurveda stelt dat alles in het universum, zowel in de mens als daarbuiten – dus zowel in het lichaam, als ook in voeding, mineralen etc. – bestaat uit de vijf elementen. Deze vijf elementen van de stoffelijke natuur zijn: Akasha (Ether), Vayu (lucht), Agni (vuur), Jala (water) en Prithvi (Aarde). Zo is het uiterlijk universum terug te vinden in een innerlijk universum. De vijf elementen manifesteren zich in het menselijk lichaam via de Tri-dosha: de drie bio-energieën Vata, Pitta en Kapha. Deze dosha’s zijn als het ware de functie-gebieden van het menselijk lichaam en vormen altijd een verhouding die uniek is voor ieder mens afzonderlijk. Deze bepaalt zijn lichaamsbouw, zijn constitutie, bepaalde karaktereigenschappen, gedragingen, maar ook zijn aanleg voor ziekte. De kunst van het leven bestaat erin de unieke dosha-verhouding te handhaven en zo gezondheid te behouden. Ziekte daarentegen gaat volgens Ayurveda altijd terug op verstoring die zichtbaar wordt in een disbalans in één of meerdere dosha’s en Ayurveda is er op gericht deze dosha’s weer in balans te brengen.